Opis e-usługi

Małym i średnim firmom brakuje narzędzi wsparcia procesów zakupowych, przez co pochłaniają on dużo czasu pracy i środków pieniężnych. Firmy te nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obiegu dokumentów zakupowych (zapotrzebowań, ich akceptacji merytorycznej, budżetowej, zamówień), przez co proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy, odciąga strategiczne zasoby od działań produkcyjnych i generuje straty.

Nieefektywność kosztowa wynika też z braku odpowiedniej weryfikacji budżetowej oraz suboptymalnych zakupów po cenach jednostkowych. Na rynku istnieją jedynie standardowe, instalacyjne moduły systemów ERP (SAP, IFS) wspierające w pewnym zakresie zakupy operacyjne, które są modyfikowane w trakcie wdrożenia na potrzeby konkretnego klienta. Ze względu na bardzo wysokie koszty i długi czas ich wdrożenia, są one nieosiągalne dla sektora MSP. Stąd pomysł budowy narzędzia dostępnego dla MSP, które wesprze je w obszarze zakupów operacyjnych.

GlobprocSp. z o.o.oferuje narzędzie, które usprawni zakupy operacyjne (zakupy produktów i usług, które można skatalogować po uprzednim wynegocjowaniu umów ramowych z dostawcami).

  • Polski
  • French
  • Português
  • german
  • English

Reklama

</>  </>