Innowacyjność

Projekt charakteryzuje się innowacyjnością produktową na poziomie europejskim. GlobprocSp. z o.o. oferuje funkcjonalności, które obecnie nie są oferowane przez żadną e-usługę na rynku e-usług, dedykowanym zakupom operacyjnym. Oferujemy unikalną e-usługę o innowacyjnych funkcjonalnościachopisanych poniżej, które przyniosą wartość dodaną MSP dokonującym zakupów operacyjnych.

Zasadniczą i innowacyjną funkcjonalnością e-usługi jest funkcjonalność elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień. Odpowiada ona na zasadniczą potrzebę grupy docelowej, jaką jest uporządkowanie i automatyzacja procesu obsługi zamówień operacyjnych zgodnie z preferencjami danej firmy.

 

  • Polski
  • French
  • Português
  • german
  • English

Reklama

</>  </>