Proces raportowania

E-usługa automatycznie dostarcza użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym zestaw raportów dotyczących przebiegu procesu obsługi zakupów operacyjnych. W szczególności dostępne są raporty dotyczące opóźnień powstających w procesie oraz wartości dokonywanych zakupów w podziale na dostawców, katalogi oraz użytkowników/jednostki organizacyjne dokonujące zakupów.

 

 

 

 

  • Polski
  • French
  • Português
  • german
  • English

Reklama

</>  </>