Odbiorcy e-usługi Globproc

Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obsługi zakupów operacyjnych, w szczególności procesu obiegu dokumentów zakupowych. W efekcie proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy, odciągając kluczowe zasoby (typu kierownicy zespołów, dyrektorzy finansowi) od działań produkcyjnych/usługowych lub zarządzania strategicznego, generując straty.

Nieefektywność kosztowa wynika z nadmiernej pracochłonności i nieuporządkowania procesu, z braku merytorycznej i budżetowej weryfikacji potrzeby zakupowej oraz dokonywania suboptymalnych zakupów po cenach jednostkowych. Rozwiązaniem tych problemów byłoby wdrożenie narzędzia, które zoptymalizowałoby obsługę zakupów poprzez automatyzację procesu i wdrożenie elektronicznych katalogów.

 

  • Polski
  • French
  • Português
  • german
  • English

Reklama

</>  </>